Artykuły

Podsumowano „hortiterapię seniorów”

30 grudnia 2013 roku, w wiejskim domu kultury w Brzuzem, Stowarzyszenie Dobrzyniacy zakończyło realizację projektu pod nazwą „Hortiterapia seniorów ziemi dobrzyńskiej”. Projekt realizowany był przy współpracy gminy Brzuze. Uczestnicy podsumowania wypełnili „ankiety zadowolenia” i otrzymali płyty, na których utrwalona została realizacja wszystkich zadań wynikających z projektu. Przedsięwzięcie podsumowane zostało w świątecznej atmosferze z udziałem wójta Jana Koprowskiego. Wyniki ankiety wypełnionej przez uczestników „hortiterapii” wskazują na potrzebę wprowadzania w życie działań adresowanych do seniorów.

        

losowe.jpg